آشنایی با اماکن مکه و مدینه

ﺳﻪشنبه 16 بهمن 1397

حجه الاسلام و المسلمين نواب- بسته آموزشي تاریخ و اماکن مکه و مدینهنام درس: آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه

تعداد جلسات : 8 جلسه

استاد: حجه الاسلام و المسلمين نواب

 

 

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

 

 

 

 

 

  • 1