برنامه هفتگی کلاس های انلاین ویژه زائران حج

دوشنبه 08 اردیبهشت 1399
برنامه هفتگی کلاس های انلاین ویژه زائران حج

برنامه هفته اول کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

ساعت 17 الی 18

موضوع این جلسه

چهارشنبه

10 اردیبهشت

مناسک حج

جلسه اول

استاد هوشیاری

ترسیم نمای کلی مناسک عمره و حج تمتع

شنبه

13  اردیبهشت

احکام مبتلا به زائران حج

جلسه اول

استاد هوشیاری

تقلید و اهمیت شناخت احکام فقهی بخصوص در حج

یکشنبه

14  اردیبهشت

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه اول

استاد نصری

اهمیت و جایگاه شهر مدینه

دوشنبه

15  اردیبهشت

مناسک حج

جلسه دوم

استاد هوشیاری

اقسام حج و استطاعت

سه شنبه

16  اردیبهشت

مسائل اعتقادی

جلسه اول

استاد دکتر پورامینی

لزوم آشنایی با مسائل اعتقادی

چهارشنبه

17 اردیبهشت

اخلاق و آداب سفر حج

جلسه اول

استاد دکتر نگارش

آمادگی روحی و معنوی برای سفر حج

پنجشنبه

18 اردیبهشت

اسرار و معارف حج

جلسه اول

استاد واسعی

فلسفه و اسرار زیارت

 

برنامه هفته دوم کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

عنوان کلاس

ساعت برگزاری

موضوع این جلسه

شنبه

20 اردیبهشت

مناسک حج

جلسه سوم

استاد هوشیاری

17 الی 18

نیابت و وصیت حج

میقات و احرام

یکشنبه

21  اردیبهشت

احکام ویژه بانوان

جلسه اول

سرکار خانم روحانی

11  الی  12

در این کلاس فقط کدملی بانوان جهت ورود از طریق نرم افزار کلاس تعریف شده است.

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه دوم

استاد نصری

17 الی 18

آشنایی با مسجدالنبی (ص)

دوشنبه

22  اردیبهشت

احکام مبتلابه زائران در حج

جلسه دوم

استاد هوشیاری

17 الی 18

طهارت (وضو، غسل و تیمم و احکام و مسائل انها و تشریح و پاسخ به مسائلی که در این رابطه در حج اتفاق می افتد)

سه شنبه

23 اردیبهشت

مسائل اعتقادی

جلسه دوم

استاد دکتر پورامینی

17 الی 18

اعتقادات خاصه شیعه

چهارشنبه

24  اردیبهشت

اخلاق و آداب سفر حج

جلسه دوم

استاد دکتر نگارش

17 الی 18

اخلاق در سفر

مسائل اجرایی حجاج

جلسه اول

استاد اکبری

11  الی  12

مسائل اعزام و ثبت نام های حج

پنجشنبه

25 اردیبهشت

اسرار و معارف حج

جلسه دوم

استاد واسعی

17 الی 18

اسرار میقات ، احرام و تلبیه

 

برنامه هفته سوم کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

عنوان کلاس

ساعت برگزاری

موضوع این جلسه

شنبه

27 اردیبهشت

مناسک حج

جلسه چهارم

استاد هوشیاری

17 الی 18

 

یکشنبه

28  اردیبهشت

 

 

 

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه سوم

استاد نصری

17 الی 18

 

دوشنبه

29  اردیبهشت

احکام مبتلابه زائران در حج

جلسه سوم

استاد هوشیاری

17 الی 18

 

سه شنبه

30  اردیبهشت

مسائل اعتقادی

جلسه سوم

استاد دکتر پورامینی

17 الی 18

 

چهارشنبه

31  اردیبهشت

اخلاق و آداب سفر حج

جلسه سوم

استاد دکتر نگارش

 

17 الی 18

 

احکام ویژه بانوان

جلسه دوم

سرکار خانم روحانی

11  الی  12

 

پنجشنبه

1 خرداد

اسرار و معارف حج

جلسه سوم

استاد واسعی

 

17 الی 18

 

 

برنامه هفته چهارم کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

عنوان کلاس

ساعت برگزاری

شنبه

3 خرداد

مناسک حج

جلسه پنجم

استاد هوشیاری

17 الی 18

یکشنبه

4 خرداد

عید سعید فطر

دوشنبه

5 خرداد

عید سعید فطر

سه شنبه

6 خرداد

مسائل اعتقادی

جلسه چهارم

استاد دکتر پورامینی

 

17 الی 18

چهارشنبه

7 خرداد

اخلاق و آداب سفر حج

جلسه چهارم

استاد دکتر نگارش

17 الی 18

مسائل اجرایی حجاج

جلسه دوم

 

11  الی  12

پنجشنبه

8  خرداد

اسرار و معارف حج

جلسه چهارم

استاد واسعی

 

17 الی 18

 

برنامه هفته پنجم کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

عنوان کلاس

ساعت برگزاری

موضوع این جلسه

شنبه

10  خرداد

مناسک حج

جلسه ششم

استاد هوشیاری

 

17 الی 18

نماز طواف

سعی

یکشنبه

11  خرداد

احکام ویژه بانوان

جلسه سوم

سرکار خانم روحانی

11  الی  12

احکام بانوان در حج

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه چهارم

استاد نصری 

17 الی 18

آشنایی با تاریخ و معرفی قبرستان بقیع

دوشنبه

12  خرداد

مدیریت معنوی سفر حج

جلسه اول

استاد برکتین

17 الی 18

 

سه شنبه

13  خرداد

مسائل اعتقادی

جلسه پنجم

استاد دکتر پور امینی

17 الی 18

عقاید خاصه شیعه

چهارشنبه

14  خرداد

رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خیمنی (ره)

را تسلیت عرض می نماییم

پنجشنبه

15  خرداد

سالروز قیام خونین 15 خرداد گرامی باد

 

برنامه هفته ششم  کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

موضوع

زمان

شنبه

17 خرداد

مدیریت معنوی سفر حج

جلسه دوم

استاد برکتین

ساعت 11  الی  12  

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه پنجم

استاد نصری

ساعت 17 الی 18

یکشنبه

18 خرداد

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه ششم

استاد نصری

ساعت 17 الی 18

احکام ویژه بانوان در حج

جلسه چهارم

استاد خانم روحانی

ساعت 11 الی 12

دوشنبه

19 خرداد

مسائل اعتقادی

جلسه ششم

استاد پورامینی

ساعت 17 الی 18

 مهارت های زندگی جمعی در حج

جلسه اول

استاد دکتر هادی

ساعت 11 الی 12

سه شنبه

20 خرداد

احکام مبتلابه رائران حج

جلسه چهارم

استاد هوشیاری

ساعت 17 الی 18

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه هفتم

استاد نصری

ساعت 11 الی 12

چهارشنبه

21 خرداد

اخلاق و آداب سفر حج

جلسه پنجم

استاد دکتر نگارش

ساعت 17 الی 18

مهارت های زندگی جمعی در حج

جلسه دوم

استاد دکتر هادی

ساعت 11 الی 12

پنجشنبه

22 خرداد

اسرار و معارف حج

جلسه پنجم

استاد واسعی

ساعت 17 الی 18

مهارت های زندگی جمعی در حج

جلسه سوم

استاد دکتر هادی

ساعت 11 الی 12

 

برنامه هفته هفتم  کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

موضوع

زمان

شنبه

24 خرداد

مناسک حج

جلسه هفتم

استاد هوشیاری

ساعت 17 الی 18

یکشنبه

25 خرداد

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه هشتم

استاد نصری

ساعت 17 الی 18

مدیریت معنوی سفر حج

جلسه سوم

استاد برکتین

ساعت 11 الی 12

دوشنبه

26 خرداد

احکام ویژه بانوان در حج

جلسه پنجم

استاد خانم روحانی

ساعت 11 الی 12

 مهارت های زندگی جمعی در حج

جلسه چهارم

استاد دکتر هادی

 

ساعت 17 الی 18

سه شنبه

27 خرداد

ویژه برنامه به مناسبت

شهادت حضرت امام صادق (ع)

با سخنرانی

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

 

ساعت 17 الی 18

چهارشنبه

28 خرداد

شهادت امام صادق (ع)

تعطیل

 

پنجشنبه

29 خرداد

اسرار و معارف حج

جلسه ششم

استاد واسعی

ساعت 17 الی 18

 

 

 

برنامه هفته هشتم  کلاس های برخط (آنلاین) زائران حج تمتع 1399

روز

تاریخ

موضوع

زمان

شنبه

31 خرداد

مناسک حج

جلسه هشتم

استاد هوشیاری

ساعت 17 الی 18

یکشنبه

1 تیر

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه نهم

استاد نصری

ساعت 17 الی 18

احکام ویژه بانوان در حج

جلسه ششم

استاد خانم روحانی

ساعت 11 الی 12

دوشنبه

2 تیر

تاریخ و اماکن مکه و مدینه

جلسه دهم

استاد نصری

ساعت 17 الی 18

سه شنبه

3 تیر

احکام مبتلا به زائران حج

جلسه پنجم

استاد هوشیاری

مشاهده پخش زنده کلاس

پس از نصب نرم افزار کلاس

جهت ورود اینجا کلیک نمایید

ساعت 17 الی 18

چهارشنبه

4 تیر

پایان دوره اول کلاس ها

با تشکر از همراهی شما
 
 
 
کلاس های آموزشی آنلاین یکی از درگاه های آموزشی زائران حج می باشد و در اصل آموزش اصلی توسط روحانیون بزرگوار کاروان ها با ایجاد گروه ها و کانال ها در بستر فضای مجازی و همچنین دیگر بستر هایی که ایجاد شده است مانند نرم افزار کاروان مجازی و همچنین فیلم ها و صوت های آموزشی موجود در سامانه آموزش مجازی زائر میسر خواهد شد.
 
جهت کلاس های آنلاین موضوعات متنوع در نظر گرفته شده است و هر موضوع در جلسات معینی برگزار می گردد و انشاءلله تا 15 تیر ماه در خدمت زائران گرامی خواهیم بود.
 

زائران گرامی جهت شرکت در کلاس، جهت شرکت در کلاس آنلاین به سه طریق می توانند اقدام نمایند.

1. نصب نرم افزار کلاس (adobe connect) و ورود به کلاس (جهت نصب نرم افزار و راهنمای ورود اینجا کلیک نمایید)

در این روش با توجه به محدودیت حضور همزمان زائران به 400 نفر، لذا چنانچه قصد پرسیدن سوال از استاد در جلسه را بصورت صوتی و یا متنی در همان زمان کلاس داشته باشید می توانید نرم افزار کلاس را نصب نموده و در آن شرکت نمایید.

جهت ورود به کلاس امروز (یکشنبه 12 مرداد) با موضوع "حج و مهدویت" با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر کلباسی از طریق نرم افزار ادوبی کانکت، اینجا کلیک نمایید.

 

2. نصب نرم افزار کاروان مجازی حج و ورود به قسمت "پخش زنده کلاس آنلاین" (جهت نصب نرم افزار کاروان مجازی اینجا کلیک نمایید)

در این روش که محدودیت های ورود در حالت قبل را ندارد ، بصورت تدریس استاد در کلاس آنلاین در نرم افزار کاروان مجازی پخش خواهد شد و زائران گرامی می توانند از آن استفاده نمایند.

3. ورود به سامانه آموزش مجازی زائر zaer.hajj.ir

این روش هم مانند روش شماره 2 و بدون محدودیت ورود نفرات از کلاس استفاده نمایند. البته در این روش دیگر نیازی به نصب نرم افزار بخصوصی نمی شود و زائران می توانند با ورود به سامانه آموزش مجازی زائر و کلیک بر روی گزینه "پخش زنده کلاس آنلاین" از کلاس آنلاین استفاده نمایند.

چنانچه قصد مشارکت در کلاس بصورت متنی و صوتی را ندارید و فقط می خواهید کلاس را بصورت زنده مشاهده نمایید اینجا کلیک نمایید.

  • نکته: زائران گرامی چنانچه در موضوعات ارائه شده توسط اساتید سوالی دارند یا از طریق حضور انلاین در نرم افزار adobe connect در زمان کلاس می توانند سوال خود را از استاد بپرسند و یا از طریق سامانه پاسخگویی زائر به شماره 3000828881 بدون محدودیت زمانی سوال خود را ارسال نموده تا کارشناسان و اساتید پاسخ را ارسال نمایند.
  •  
  • نکته: کلیه کلاس ها ضبط شده و روز بعد در سامانه آموزش بخش "آرشیو کلاس های آنلاین" قرار خواهد گرفت.
  • 28894
  • 0

کلمات کلیدی :

نظر شما :

نظرات :

آخرین اطلاعیه ها
ﺳﻪشنبه 24 خرداد 01401
یکشنبه 22 خرداد 01401
یکشنبه 18 اردیبهشت 01401
تبلیغات تبلیغات تبلیغات