15آموزش و فرهنگ حج و زیارتhttp://telegram.me/zaer_hajj_ir<img src='../AdvPic/کانال زائر11.png' style='width:188px; height:120px' /> V
7نرم افزار اندروید زائرhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=74<img src='../AdvPic/zaer2.jpg' style='width:188px; height:120px' /> V
9کلاس آنلاین زائرانhttp://zaer.hajj.ir/InfoRead.aspx?ID=9<img src='../AdvPic/کلاس آنلاین فارسی12.jpg' style='width:188px; height:120px' /> V
25ادعیه - زیارات- نرم افزار - کتابhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=44<embed src='../AdvPic/Movie43.swf' style='width:188px; height:120px'></embed> V
11اسرار و معارف حجhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=4<img src='../AdvPic/اسرار1.jpg' style='width:188px; height:120px' />0V
20تاریخ و اماکن مکه و مدینهhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=8<img src='../AdvPic/اماکن1.jpg' style='width:188px; height:120px' />0V
22مولوی و مدیحه سراییhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=13<img src='../AdvPic/مداحی12.jpg' style='width:188px; height:120px' />0V
24فيلم هاي آموزشي نقد و بررسي وهابيت - دكتر عليزاده موسويhttp://zaer.hajj.ir/Pages.aspx?PageID=35<img src='../AdvPic/وهابیت2.jpg' style='width:188px; height:120px' />1V
5تالار گفتگوی زائرانhttp://zaer.hajj.ir/forum/UserDesk/Default.aspx<img src='../AdvPic/میزکاربری1.jpg' style='width:188px; height:120px' />1V
ارتباط آنلاین
پیام: