sudia
عارفانه حج
تاریخ : تیر 1396
تعداد : 28 فایل

توضیحات :

در این مجموعه کلیه زوایای حج از قبیل فلسفه حج / اعمال / اسرار / اخلاق و آداب و .... مورد بحث قرار می گیرد. این مجموعه با عنوان "عارفانه" کاری از رادیو معارف می باشد.

نظر شما :

صوت های مرتبط
تیر 1398
تیر 1396
آخرین صوت ها
فروردین 1399