;
لحظه های اجابت

در این مجموعه سخنانی از بزرگان در مورد موضوعاتی از قبیل "معنی لغوی حج / شواهد اهمیت حج دراسلام / عواقب ترک و ثواب انجام حج / استخاره و مشورت در انجام  حج / آثار حج / فلسفه و حکمت حج و ... بیان شده است.


نظرات


پربازدیدترین ها

عارفانه حج

مجموعه ای ارزشمند در مورد حج

لحظه های اجابت

مجموعه "لحظه های اجابت" کاری از رادیو معارف

میقات

از سری برنامه های رادیو معارف

پرسش و پاسخ