لحظه های اجابت

در این مجموعه سخنانی از بزرگان در مورد موضوعاتی از قبیل "معنی لغوی حج / شواهد اهمیت حج دراسلام / عواقب ترک و ثواب انجام حج / استخاره و مشورت در انجام  حج / آثار حج / فلسفه و حکمت حج و ... بیان شده است.


نظرات


پربازدیدترین ها

عارفانه حج

مجموعه ای ارزشمند در مورد حج

میقات

از سری برنامه های رادیو معارف

لحظه های اجابت

مجموعه "لحظه های اجابت" کاری از رادیو معارف

شبکه های اجتماعی