sudia
کرونا و دل مشغولی های ذهنی
دسته :
تاریخ : اردیبهشت 1399
تعداد : 1 فایل

توضیحات :

زمانی که انسان با بیماری فراگیری مانند کرونا درگیر میشود، به ضعف خود واقف میشود که چگونه یک ویروس میکروسکوپی، قدرت و شکوه دنیایش را به سُخره گرفته است و سلامتش را به مخاطره می اندازد و تا مرز تعطیلی زندگی و حیات او پیش میرود. در این موقعیت همۀ نگا ه ها باید به قدرتی فراتر از قدرت بشری متمرکز شود و روند زندگی، با سنجۀ الهی بازسازی و اصلاح شود تا شاید مشمول لطف خدای مهربان قرار گیرد.

امید است به برکت دعاها و توسلات، سایۀ عافیت بر مردم عزیز پهن شود.

 

نظر شما :

صوت های مرتبط
فروردین 1399
آخرین صوت ها
فروردین 1399