اسرار و معارف حج

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399

بحث، در تبیین گوشه هایی از اسرار حج است.

تا زائران بیت اللَّه با آگاهی به این اسرار، این سیر را پشت سربگذارند.

گرچه برای هر کدام از این مناسک، سرّی است و برای مجموع حج و عمره هم سری است.

ولی بطور گذرا به گوشه هایی از اسرار این سفر الهی اشاره می شود.

اسرار عبادات زائران بیت اللَّه هر عبادتی را که انجام می دهند، راز و رمز بسیاری از آنها برایشان روشن است.

نماز کارهایی دارد.

روزه دستوراتی دارد، زکات و جهاد دستوراتی دارد و...که پی بردن به منافع و فواید این دستورات، دشوار نیست.

نماز ذکرهایی دارد که معنایش روشن است.

رکوع و سجودی دارد که تعظیم را تفهیم می کند، و تشهّدی دارد که اعتراف را به همراه دارد و.

روزه گرفتن پرهیز از مشتهیات است.

همدلی و همدردی و هماهنگی با مستمندان است.

یادآوری مسأله فشار گرسنگی و تشنگی بعد از مرگ است.

روزه گرفتن هم منافع فراوانی دارد که منافع دنیایی (طبی) آن مشخص و منافع روحی و معنوی اش معین است.

زکات که انفاق، تعدیل ثروت و رسیدگی به حال مستمندان و ضعیفان است.

آنهم منفعت و مصلحتش مشخص است.

جهاد و مرزداری و دفاع مقدس علیه تهاجم بیگانگان، منافع فراوانی دارد که پی بردن به آنها دشوار نیست.

  • 5071
  • 0

کلمات کلیدی :

نظر شما :

ویدئوهای مرتبط

اخلاق و آداب سفر

چهارشنبه 27 فروردین 1399

اسرار و معارف حج - استاد افتخاری

چهارشنبه 20 فروردین 1399
آخرین ویدئوها
دوشنبه 26 دی 1401
دوشنبه 14 شهریور 1401