پرسش و پاسخ
دسته بندی سوالات
  • سال گذشته دخترم مستاجر بود در حد توانم منزلی برایشان خریدم فرزند دیگرم هم کارمند هست منزل دارد نیازمند کس نیست دامادم وضع مالی ضعیفی داشت برای دخترم منزلی خریدم
   سلام علیکم جواب داده شد.
  • سلام من امسال میخوام به مکه مشرف شوم ویک پسرم دانشگاه است وخرجش میدهم پول داشتم ولیخرج ازدواج پسرم کردم والان نصف پول وام است خواستم ببینم خمسش تخفیف دارد مرجع سیدعلی سیستانی
   سلام علیکم وجوهات شرعیه را نمیتوان به واجب النفقه از جمله فرزندان در جهت نفقه داد ولی شما به نماینده آیت الله سسناتی مراجعه نمایید و شزح حال دهید راهماییتان مینمایند و ممکن است بخشی از خمس را در اختیازتان بگذارند تا خودتان به موارد مصرف برسانید
  • 13-سال هست تو نوبت بودمدارند را برآورده کنم ولی دوست دارم قبل از رفتن خمس اگر به من تعلق می گیرد بپردازم ارث پدری دارم ولی چون با دیگر وارث سهیم هستیم نمی شه فروخت هیچ بدهی ندارم توان جسمی هم دارم آیا به من حج واجب هست یا نه
   سلام علیکم جواب داده شد.
  • پولی ندارم که توقعاتی که مردم از یک حاجی دارند را بر آورده کنم
   سلام علیکم غیر هزینه های حج که واجب است بقیه موارد مثل ولیمه دادن و سوغاتی خریدن مستحب است و جزو هزینه های حج نیست
  • سلام ان شاالله زائر بیت الحرام هستم وبخاطر مسائل زیر دچار تردید هستم ا-پول نقد ندارم برای زیارت نوبت وام کارمندی داشتم دریافت کردم 2-بعد از باز گشتن نیازمند کسی نیستم
   سلام علیکم ااگر به راحتی بنوانید بعد از بازگشت اقساط را پرداخت کنید حج شما حج واجب است غیر از اینکه سهم الارث شما هم موجود است
  • دارند را برآورده کنم ولی دوست دارم قبل از رفتن خمس اگر به من تعلق می گیرد بپردازم ارث پدری دارم ولی چون با دیگر وارث سهیم هستیم نمی شه فروخت هیچ بدهی ندارم توان جسمی هم دارم آیا به من حج واجب هست یا نه13-سال هست تو نوبت بودم
   سلام علیکم ارثیه خمس ندارد
  • با سلام بنده در سال 92 مقداری پول برای سرمایه گذاری در ساخت یه واحد مسکن مشارکت نموده ام و از سال قبل تا الان خانه مذکور تمام شده دررهن و اجاره میباشد و بر اساس مقدار پولی که سرمایه گذاری کرده بودم در حدود 17 درصد از مبلغ کرایه به همان درصد دریافت میکنم
   سلام علیکم پرداخت خمس آن منزل بر شما واجب است زیرا سرمایه است. به نماینده مقام معظم رهبری مراجعه نمایید.
  • سلام ده سال قبل که توفیق حچ عمره داشتم دو دست احرامی از درآمد بین سال خریدم و با خود بردم نمی دانم فکر کنم یک دست شاید اصلا استفاده نشد الان توفیق حچ دارم انشا... آیا آن خمس دارد؟
   سلام علیکم لباسی که استفاده نشده باید خمس آن پرداخت گردد
  • سلام وضعیت بدهی های عادی و جاری برای حجاج چگونه است؟مشکلی برای استطاعت مالی ایجاد نمی کند؟ مرجع تقلید: رهبری هستند.
   سلام علیکم چنانچه با حقوق جازی بدون زحمت پرداخت میشود مشکلی نیست