بسته آموزشی اسرار و معارف حج

بسته آموزشی اسرار و معارف حج در 24 جلسه در خدمت زائران عزیز حج و عمره می باشد.
جهت استفاده از این بسته در سامانه ثبت نام نمایید.
 

برخی از مباحثی که در این بسته خواهید آموخت.

بررسی شبهاتی درباره پرداختن به فلسفه و اسرار حج

راز تنوّع مناسک حج

تأثیر حج در پيراستن نفس از رذايل اخلاقی

اسرار اجتماعی حج

اسرار سیاسی حج

اسرار عرفانی حج

جایگاه طواف در قرآن و سنّت

اسرار مقدّمات و شرایط طواف

اسرار طواف

نماز خواندن در پشت مقام ابراهیم و اسرار آن

اسرار سعی بین صفا و مروه

اسرار عقوبت ترک حج

اسرار زمان و مکان حج

اسرار میقات

اسرار احرام

اسرار ترک مُحرّمات احرام

اسرار وقوف در عرفات

مشعر، جایگاه آمرزش و رحمت الهی

منا، سرزمین ذکر الهی

طهارت، زمینۀ مبارزه با شیطان

اسرار قربانی

اسرار اقتصادی حج