بسته آموزشی مناسک حج


بسته آموزشی مناسک حج در 24 جلسه در خدمت زائران عزیز حج و عمره می باشد.
جهت استفاده از این بسته در سامانه ثبت نام نمایید.
 

برخی از مباحثی که در این بسته خواهید آموخت.

استطاعت

نایب

انواع حج

مواقیت حج و عمره

احرام

طواف

نماز طواف

سعی

تقصیر

وقوف در عرفات

وقوف در مشعر الحرام

قربانی

اعمال مکه

اعمال منی

رمی سه گانه

نماز جماعت با اهل سنت

عمره مفرده