بسته آموزشی مناسک حج


بسته آموزشی مناسک حج در 24 جلسه در خدمت زائران عزیز حج و عمره می باشد.
جهت استفاده از این بسته در سامانه ثبت نام نمایید.
 

برخی از مباحثی که در این بسته خواهید آموخت.

استطاعت

نایب

انواع حج

مواقیت حج و عمره

احرام

طواف

نماز طواف

سعی

تقصیر

وقوف در عرفات

وقوف در مشعر الحرام

قربانی

اعمال مکه

اعمال منی

رمی سه گانه

نماز جماعت با اهل سنت

عمره مفرده

شبکه های اجتماعی