;
آرشیو کلاس های آنلاین
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 9597 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 961 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 665 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 259 مشاهده | دانلود
احکام عمومی (پرسش و پاسخ) حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 217 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مناسک حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 4055 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 1334 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 959 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 634 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 463 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 504 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اخلاق و آداب سفر - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 649 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 394 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 301 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اسرار و معارف حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین واسعی 1275 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 395 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 277 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 318 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 217 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اعتقادی - جلسه اول حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 941 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه دوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 339 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه سوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 295 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه چهارم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 251 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه ششم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 165 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
احکام ویژه بانوان - جلسه اول سرکارخانم روحانی 3356 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه سوم سرکارخانم روحانی 492 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه دوم سرکارخانم روحانی 673 مشاهده | دانلود
احکام بانوان - جلسه چهارم سرکار خانم روحانی 269 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 216 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 154 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 151 مشاهده | دانلود
سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 142 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین نصری 1548 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 523 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 568 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین نصری 298 مشاهده | دانلود
تاریخ و اماکن مذهبی مکه و مدینه - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین نصری 283 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین نصری 274 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هفتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 148 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هشتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 180 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
مديريت معنوي سفرحج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین برکتین 250 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اجرایی حج - جلسه اول جناب اقای اکبری (مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اعزام زائران حج و عمره سازمان حج و زیارت) 1085 مشاهده | دانلود
مسائل اجرایی حج - جلسه دوم - (مسکن) جناب آقای اسدزاده 363 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
حج و مهدویت حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلباسی 152 مشاهده | دانلود
پرسش و پاسخ