;
آرشیو کلاس های آنلاین
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 9237 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 830 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 559 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 163 مشاهده | دانلود
احکام عمومی (پرسش و پاسخ) حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 105 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مناسک حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 3865 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 1188 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 852 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 519 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 357 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 401 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اخلاق و آداب سفر - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 534 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 279 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 195 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اسرار و معارف حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین واسعی 1129 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 285 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 193 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 216 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 114 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اعتقادی - جلسه اول حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 781 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه دوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 250 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه سوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 216 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه چهارم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 176 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه ششم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 93 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
احکام ویژه بانوان - جلسه اول سرکارخانم روحانی 3198 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه سوم سرکارخانم روحانی 415 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه دوم سرکارخانم روحانی 590 مشاهده | دانلود
احکام بانوان - جلسه چهارم سرکار خانم روحانی 189 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 132 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 81 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 81 مشاهده | دانلود
سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 70 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین نصری 1427 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 437 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 499 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین نصری 226 مشاهده | دانلود
تاریخ و اماکن مذهبی مکه و مدینه - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین نصری 221 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین نصری 201 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هفتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 87 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هشتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 103 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
مديريت معنوي سفرحج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین برکتین 157 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اجرایی حج - جلسه اول جناب اقای اکبری (مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اعزام زائران حج و عمره سازمان حج و زیارت) 998 مشاهده | دانلود
مسائل اجرایی حج - جلسه دوم - (مسکن) جناب آقای اسدزاده 291 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
حج و مهدویت حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلباسی 59 مشاهده | دانلود
پرسش و پاسخ