;
آرشیو کلاس های آنلاین
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 8846 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 707 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 456 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 59 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مناسک حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 3701 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 1083 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 745 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 418 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 261 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 282 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اخلاق و آداب سفر - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 403 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 187 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 101 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اسرار و معارف حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین واسعی 1011 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 195 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 97 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 128 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 25 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اعتقادی - جلسه اول حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 689 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه دوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 198 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه سوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 151 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه چهارم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 123 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه ششم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 35 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
احکام ویژه بانوان - جلسه اول سرکارخانم روحانی 3074 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه سوم سرکارخانم روحانی 345 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه دوم سرکارخانم روحانی 527 مشاهده | دانلود
احکام بانوان - جلسه چهارم سرکار خانم روحانی 132 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 35 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 28 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 24 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین نصری 1346 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 378 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 445 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین نصری 181 مشاهده | دانلود
تاریخ و اماکن مذهبی مکه و مدینه - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین نصری 177 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین نصری 154 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هفتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 34 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هشتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 30 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
مديريت معنوي سفرحج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین برکتین 103 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اجرایی حج - جلسه اول جناب اقای اکبری (مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اعزام زائران حج و عمره سازمان حج و زیارت) 933 مشاهده | دانلود
مسائل اجرایی حج - جلسه دوم - (مسکن) جناب آقای اسدزاده 210 مشاهده | دانلود
پرسش و پاسخ