;
آرشیو کلاس های آنلاین
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 9052 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 777 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 513 مشاهده | دانلود
احکام مبتلا به زائران حج تمتع - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 122 مشاهده | دانلود
احکام عمومی (پرسش و پاسخ) حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 42 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مناسک حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 3776 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 1145 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 799 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 471 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 314 مشاهده | دانلود
مناسک حج - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین هوشیاری 352 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اخلاق و آداب سفر - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 482 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 241 مشاهده | دانلود
اخلاق و آداب سفر - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین دکتر نگارش 154 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
اسرار و معارف حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین واسعی 1076 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 251 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 155 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 179 مشاهده | دانلود
اسرار و معارف حج - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین واسعی 71 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اعتقادی - جلسه اول حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 744 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه دوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 226 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه سوم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 189 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه چهارم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 155 مشاهده | دانلود
مسائل اعتقادی - جلسه ششم حجت الاسلام و المسلمین پور امینی 63 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
احکام ویژه بانوان - جلسه اول سرکارخانم روحانی 3131 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه سوم سرکارخانم روحانی 388 مشاهده | دانلود
احکام ویژه بانوان - جلسه دوم سرکارخانم روحانی 565 مشاهده | دانلود
احکام بانوان - جلسه چهارم سرکار خانم روحانی 160 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 87 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 56 مشاهده | دانلود
مهارتهای زندگی جمعی در حج - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 55 مشاهده | دانلود
سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی 22 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین نصری 1393 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه دوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 415 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه سوم حجت الاسلام والمسلمین نصری 477 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه چهارم حجت الاسلام والمسلمین نصری 210 مشاهده | دانلود
تاریخ و اماکن مذهبی مکه و مدینه - جلسه پنجم حجت الاسلام والمسلمین نصری 202 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه ششم حجت الاسلام والمسلمین نصری 180 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هفتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 64 مشاهده | دانلود
آشنایی با تاریخ و اماکن مکه و مدینه - جلسه هشتم حجت الاسلام والمسلمین نصری 73 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
تیتر استاد بازدید
مديريت معنوي سفرحج - جلسه اول حجت الاسلام والمسلمین برکتین 140 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
مسائل اجرایی حج - جلسه اول جناب اقای اکبری (مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اعزام زائران حج و عمره سازمان حج و زیارت) 973 مشاهده | دانلود
مسائل اجرایی حج - جلسه دوم - (مسکن) جناب آقای اسدزاده 261 مشاهده | دانلود
تیتر استاد بازدید
حج و مهدویت حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلباسی 27 مشاهده | دانلود
پرسش و پاسخ